ערוגת הגינה - חקלאות , סביבה קהילה

ערוגת הגינה - חקלאות , סביבה קהילה

לדף רכישת הספר


עם העונה

חורף

זה הזמן שהכל ירוק

ירוק בעין, ירוק עמוק, ירוק למרחוק

עלים של נרקיס חיכו על הדרך בוקר, בוקר

לפני יומיים פגשתי גם פרח

זו העונה שאני לא מחכה לפרחים. רק רוצה שהירוק יישארבקיץ, לפני שנתיים התחלתי לכתוב על הליכה
על הליכה כפעולה פשוטה שמאפשרת לנו להגיע ממקום למקום
הספר פרח רחוב - חיבור על הליכה ראה אור ויוצא בימים אלה להדפסה רחבה
מקווה שיקרא על חוף הים, או מתחת לשמיכה
שיקרא בנחת
שיקרא בהנאה

 

ליאת


ליאת בלוך, בת שלמה

>

פרסומים אחרונים

Tivonet