הגענו ברגל

תנועת הגענו ברגל שמה לה למטרה להעלות את המודעות הציבורית לאפשרות של התניידות בהליכה. גם כאשר מדובר במרחקים מאוד קצרים יש חשיבות עצומה – בריאותית, סביבתית, נופית – למעבר להליכה. הליכה היא פעולה טבעית ופשוטה לנו. למרות זאת בישובים רבים נוכחותה אפסית. שינוי דפוסי ההתניידות נמצא בלב הפעילות.