ערוגת הגינה - חקלאות , סביבה קהילה

ערוגת הגינה - חקלאות , סביבה קהילה


עם העונה

קיץ

עם כל יום שעובר עולה מפלס החום.
מנסה למצוא מפלט ממנו, בשעת בוקר מוקדמת. בחוף הים.
הצבע בשדה הופך יקר ונדיר,
ועדיין יש את מי שפורח ומוסיף נקודות של חן 
גם בעונה יבשה זו
דווקא בעונה יבשה זו
תודהבשנה וחצי האחרונות כתבתי ספר על הליכה
על הליכה כפעולה פשוטה שמאפשרת לנו להגיע ממקום למקום
הספר פרח רחוב - חיבור על הליכה רואה אור בימים אלה
מקווה שיקרא על חוף הים, או מתחת לשמיכה
שיקרא בנחת
שיקרא בהנאה

 

ליאת


ליאת בלוך, בת שלמה
liat.bloch@gmail.com

>

פרסומים אחרונים

Tivonet